Debata

19 maja 2011r odbędzie się debata pod tytułem „Perspektywy dalszego
rozszerzenia Unii Europejskiej”. Będzie to symulacja posiedzenia Rady
Europejskiej w wykonaniu studentów I roku studiów II stopnia
Europeistyki.

Debata ta, daje szansę dla zapoznania się ze stanowiskami, kulturą oraz
historią państw należących do Unii Europejskiej. Każda delegacja-
składająca się wyłącznie ze studentów ma za zadanie przygotować
stolik promujący kraj a także dobrze przedstawić i uargumentować zdanie
wylosowanego przez siebie państwa na temat rozszerzenia Unii.
Debata realizowana jako jeden z głównych punktów zaliczenia przedmiotu
„Teoria i praktyka demokracji europejskiej” prowadzonego przez prof.
dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka.

Tematyka-Debat-Katedry-Europeistyki.pdf

Zasady-Zaliczenia-Debaty-katedry-Europeistyki.pdf