Plan debaty

KATEDRY EUROPEISTYKI 2010/2011


„PERSPEKTYWY DALSZEGO ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ”9.00 – Uroczyste otwarcie debaty. Powitanie zaproszonych gości. Odśpiewanie hymnu UE.
9.15-14.45 – Częśd I debaty:

 • Przemówienia zaproszonych gości (do 3 min).
 • Pytania do gości (1 min na pytanie
 • Odpowiedzi gości (do 5 min na zbiorczą odpowiedź)

13.45-14.00 – Zakończenie części I:

 • Pożegnanie zaproszonych gości.
 • Wspólna fotografia uczestników Debaty i zaproszonych gości

14.00-15.00 – Przerwa: Prezentacja stoisk poszczególnych państw.
15.00 – Rozpoczęcie części II: Panele dyskusyjne
15.00-18.00 – Sprawa akcesu Chorwacji:

 • Dyskusja nad 5 podtematami
 • Stanowiska Przewodniczących Instytucji w stosunku do całości problematyki (max. 3 min na wypowiedź)
 • Stanowiska poszczególnych Paostw w podziale na podtematy (max. 1 min na osobę)
 • Głosowanie nad przyjęciem wspólnego stanowiska

18.00-21.00 – Sprawa akcesu Turcji

 • Dyskusja nad 5 pod tematami

o Stanowiska Przewodniczących Instytucji w stosunku do całości problematyki (max. 3 min na wypowiedź)
o Stanowiska poszczególnych

Głosowanie nad przyjęciem wspólnego stanowiska
21.00-24.00 – Sprawa akcesu Ukrainy

 • Dyskusja nad 5 pod tematami

o Stanowiska Przewodniczących Instytucji w stosunku do całości problematyki (max. 3 min na wypowiedź)
o Stanowiska poszczególnych Państw w podziale na pod tematy (max. 1 min na osobę)

 • Głosowanie nad przyjęciem wspólnego stanowiska

24.00 – Uroczyste zakończenie debaty