Informacje

Witamy na oficjalnej stronie poświęconej przedstawicielstwu Republiki
Austrii podczas Debaty Europejskiej. Debata odbędzie się 19 maja
2011roku. Organizatorami są studenci I roku studiów II stopnia
Europeistyki w Katedrze Europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekunem debaty jest Prof. dr
hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk.